Lập trình Scratch: phần mềm Vui học Toán 5

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Phần mềm tin học

Hoạt động: Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Năm: 2022

Ngày nộp đề tài: 6 Tháng Mười Hai, 2022

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Lê Nguyễn Hữu Thiện, Nguyễn Công Tiến Dũng

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Trần Anh Tuấn

Đơn vị học tập (làm việc): Trường tiểu học Phú Bình

Địa chỉ đơn vị: 52 Đào Duy Anh - Thuận Lộc - Huế

Tính mới của giải pháp

Sản phẩm sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch để tạo các kịch bản trò chơi, kết hợp với việc ôn luyện các kiến thức và kĩ năng giải toán lớp 5. Sản phẩm chưa có ở Huế. Sản phẩm được tạo ra nhằm phục vụ việc học tập và được chuyển thành các trò chơi nhằm tăng tính hấp dẫn cho việc học.

Tính sáng tạo

Sản phẩm có thể áp dụng vào học tập, rèn luyện cách giải các dạng Toán ở tiểu học, giải trí cho tất cả học sinh đang học tiểu học và hơn thế.

Hiệu quả kinh tế xã hội

Sản phẩm được cung cấp miễn phí.

Kiểm tra lại

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN CÁNH TAY ROBOT DỰA TRÊN NHẬN DẠNG CỬ CHỈ TAY NGƯỜI

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …