Kỷ yếu Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ XIII, năm 2023

Kính mời quý vị xem Kỷ yếu Hội thi tại đây