Kỷ yếu Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ XIII, năm 2023

Kính mời quý vị xem Kỷ yếu Hội thi tại đây

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email