Khung kỹ thuật chính quyền điện tử và hệ thống công sở điện tử đa cấp tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016

Công trình “Khung kỹ thuật chính quyền điện tử và hệ thống công sở điện tử đa cấp tỉnh Thừa Thiên Huế” (của nhóm tác giả đến từ Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế – HueCIT và Văn phòng UBND tỉnh) đã vinh dự góp mặt trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016. Trước đó, công trình này đã đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII năm 2015 và danh hiệu Sao Khuê vào tháng 4/2016.

Lễ công bố và phát hành Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 vừa được diễn ra ngày 29/8 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan tổ chức.

Giao diện hệ thống công sở điện tử Thừa Thiên Huế (Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông)

Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 tập trung tuyển chọn và công bố các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học ứng dụng của các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các công trình khoa học – công nghệ đã đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trong 2 năm 2014 – 2015. Đặc biệt phần lớn những công trình này đều đã được ứng dụng, có hiệu quả cao trong sản xuất, đời sống, đóng góp quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuốn sách có 71 công trình sáng tạo khoa học, tương ứng với 71 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được lựa chọn từ 186 công trình do các bộ, ban, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương; các tỉnh, thành phố giới thiệu.

Được biết, kể từ năm 2016 trở đi, vào dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam nhằm công bố các công trình sáng tạo khoa học, công nghệ của các tác giả, nhóm tác giả do các bộ, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu. Số công trình được bỏ phiếu, tuyển chọn để giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo sẽ tương ứng với số năm kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Theo thuathienhue.gov.vn

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email