Khởi động dự án xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu

 

Ngày 16/11/2009, tại thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên (CORENARM), thuộc Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo giới thiệu dự án Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững và tổng hợp tài nguyên thiên nhiên tại xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung chính của dự án, gồm: Nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên của người địa phương. Bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng ngập mặn. Phục tráng các giống lúa và mô hình xen canh lúa chịu mặn của địa phương. Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Các nội dung này được thực hiện trên cơ sở xây dựng các mô hình trình diễn như mô hình phục hồi, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn; mô hình lúa cá; mô hình nuôi xen ghép các đối tượng thủy sản nước lợ,¦

Dự án được thực hiện trong 30 tháng, từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 4 năm 2012 với tổng kinh phí gần 1,8 tỷ đồng, trong đó, Chương trình tài trợ dự án nhỏ Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ gần 900 triệu đồng, số tiền còn lại là phần đối ứng của địa phương và CORENARM. q

Nguyễn Văn Quế

 

Kiểm tra lại

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN …