Kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2012

Ban tổ chức trân trọng thông báo đến các tác giả, nhóm tác giả có công trình tham gia về kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2012, cụ thể như sau

NGUYỄN DOÃN QUAN

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …