Họp Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017

Triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức (BTC) và thông qua thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ VIII (Hội thi) năm 2017 là nội dung buổi họp Ban Tổ chức Hội thi vừa được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức trong sáng ngày 28/3.

 Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ đầu tháng 4 đến hết ngày 31/7/2017 tại văn phòng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong tỉnh, không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, trình độ, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2012 trở lại đây. Các giải pháp đăng ký dự thi theo 6 lĩnh vực gồm: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức 2 năm một lần (vào các năm lẻ) nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước; tôn vinh và ghi nhận công lao của các cán bộ khoa học, các tầng lớp công nhân, nông dân, các nhà sáng tạo có các giải pháp kỹ thuật hữu ích, các sáng kiến hay đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh và đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao, đồng thời tuyển chọn các giải pháp kỹ thuật tiêu biểu tham gia hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14, năm 2016-2017. Tại hội nghị, bên cạnh việc triển khai Hội thi theo kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Tổ chức đã thống nhất thông qua Thể lệ, nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời đã tập trung thảo luận đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa của Hội thi đến tất cả các đối tượng, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Doãn Quan

 

Kiểm tra lại

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN …