Hội thảo Thừa Thiên Huế xuân 1975 – 40 năm xây dựng và phát triển

Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2015), sáng ngày 25/3, tại thành phố Huế, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo “Thừa Thiên Huế xuân 1975 – 40 năm xây dựng và phát triển”. Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiện – Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Lê Trường Lưu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Văn Cao – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử trong nước đã tham gia hội thảo.

Hội thảo “Thừa Thiên Huế xuân 1975 – 40 năm xây dựng và phát triển” bao gồm 19 bài tham luận, nghiên cứu của các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử theo 2 chủ đề: Sự kiện giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế và 40 năm xây dựng, phát triển quê hương Thừa Thiên Huế nhằm tiếp tục làm rõ, bổ sung thêm những kinh nghiệm, bài học giá trị trong đấu tranh cách mạng, kháng chiến cứu nước; đồng thời, đánh giá đúng mức những thành tựu đạt được, những khó khăn, hạn chế, yếu kém trong 40 năm qua, nhất là sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới để khắc phục, rút ra những bài học kinh nghiệm và tầm nhìn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập trong thời kỳ mới.

Tại hội thảo, một lần nữa tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và những giá trị của các bài học kinh nghiệm từ Thừa Thiên Huế “Xuân 1975 và 40 năm xây dựng và phát triển” tiếp tục được phân tích, đánh giá, nghiên cứu với tầm nhìn mới, cách tiếp cận các lĩnh vực khác nhau từ thực tiễn; nhận thức sâu sắc hơn sự lãnh chỉ đạo của Trung ương, Thường vụ Khu ủy; Quân khu Trị Thiên và những thành tựu trong 40 năm sau ngày giải phóng.

Các thảo luận tại hội thảo đã đánh giá đầy đủ vị trí, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở Thừa Thiên Huế; đánh giá về những thành tựu qua 40 năm xây dựng, đổi mới, hội nhập; đề xuất những giải pháp phát triển để tạo thế bức phá trong tương lai, xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế lớn cảu cả nước.

Nguyễn Doãn Quan

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email