Hội thảo khoa học đề xuất thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Cửa sông Ô Lâu

Ngày 18 tháng 12 năm 2012, hội thảo khoa học với chủ đề: “Tiềm năng và giải pháp phát triển bền vững vùng Cửa sông Ô Lâu- Tam Giang” do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức đã diễn ra tại khách sạn Sông Hương, thành phố Huế.

TRẦN GIẢI

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email