Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Huế trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”

     Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại thành phố Huế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Huế trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đến dự hội thảo có các đồng chí đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các nhà nghiên cứu văn hóa Huế, các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Nghệ thuật thuộc Đại học Huế, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn…và một số cơ quan ban ngành khác.

Ban tổ chức hội thảo đã chọn được 24 tham luận để in vào kỷ yếu với 2 chủ đề: Đặc điểm bản sắc văn hóa Huế có 8 tham luận; Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Huế trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị có 16 tham luận.

Đây là hội thảo trong việc thực hiện Chương trình hành động số 08/CTHĐ-MTTQ ngày 26.2.2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Qua hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp trong việc bảo tồn, phát huy và xây dựng văn hóa Huế theo hướng đô thị di sản, thân thiện với môi trường qua các lĩnh vực văn hóa đặc thù như xây dựng Huế trở thành kinh đô áo dài Việt Nam và từng bước hoàn thiện hồ sơ áo dài Huế trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Nghệ thuật trang trí, điêu khắc tại các di tích lịch sử Huế; Di sản đình làng Thừa Thiên Huế định hướng bảo tồn và phát huy giá trị; Di sản văn hóa Chămpa trên địa bàn tỉnh; các giá trị về lễ hội Huế, bảo tàng ngoài công lập…

Hội thảo cũng đã nghe một số báo cáo tham luận của các nhà nghiên cứu như PGS.TS Đỗ Bang, Nguyễn Xuân Hoa, Phan Thanh Hải – Trần Văn Dũng, Hòa thượng Thích Huệ Phước…Thông qua hội thảo này nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân những truyền thống lịch sử, giá trị đặc trưng riêng có của văn hóa Huế trong nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sawscn dân tộc, góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa Huế, truyền thống của người dân cố đô Huế.

KHÁNH PHONG

Kiểm tra lại

“Cỏ lạ” trị hoang hoá

Tác giả: Nhận thấy cỏ Vetiver có nhiều ưu điểm độc đáo, đa dụng, thích …