Hội nghị tổng kết thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp

Sáng ngày 1/10 UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp, từ nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương.

Năm 2014, từ nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42 CP của chính phủ, huyện Quảng Điền đã tổ chức triển khai thực hiện các mô hình phát triển sản xuất tại các địa phương, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình sản xuất lúa HT1, mô hình trồng Sen, mô hình trồng hoa Cúc, mô hình nuôi cá Diêu Hồng. Từ kết quả đạt được của việc xây dựng, các mô hình sản xuất mới đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao trình độ sản xuất cho bà con nông dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp, các Hợp tác xã và bà con nông dân cũng như các ngành chuyên môn nhận thấy, tuy có thành công, nhưng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, một số mô hình hiệu quả chưa cao, việc duy trì và nhân rộng các mô hình còn chậm. Một số người dân còn nghi ngại về tính hiệu quả, bền vững của các mô hình.

Từ những kết quả đã đạt được, cũng như những hạn chế đã được hội nghị đánh giá, trong thời gian tới huyện Quảng Điền tiếp tục chỉ đạo, các địa phương, các ngành cần khắc phục những tồn tại, duy trì và phát triển các mô hình đã thực hiện. Trong đó, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng hiện đại, thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện như kế hoạch đề ra.

Đinh Văn Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email