Hội nghị lấy ý kiến về nghị quyết xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm một trong những trung tâm Giáo dục – Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước

Chiều 18/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Nghị quyết xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm một trong những trung tâm giáo dục -đào tạo (GD-ĐT) đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả sau gần 10 năm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 10-NQ/TU trên địa bàn tỉnh với những bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng. Quy mô mạng lưới trường lớp, thiết chế cơ sở đào tạo từng bước hoàn thiện, đồng bộ và hiện đại. Chất lượng giáo dục phổ thông, công tác phổ cập giáo dục – xoá mù chữ được duy trì vững chắc. Giáo dục đại học đạt nhiều thành tựu về đổi mới tăng cường tính tự chủ, chất lượng nguồn nhân lực đào tạo trình độ đại học được nâng cao. Để hướng tới mục tiêu “Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm lớn của cả nước về GD-ĐT đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Đổi mới toàn diện GD phổ thông và GD đại học. Xây dựng chính sách đào tạo bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực có trọng tâm, trọng điểm, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực có lợi thế, đáp ứng yêu cầu phát triển Kinh tế xã hội của tỉnh trong bối cảnh mới, nhất là yêu cầu về nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo hướng di sản, cảnh quan, thân thiện với môi trường“. Nhiều chỉ tiêu cụ thể được đặt ra như: quy mô tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ hàng năm không thấp hơn 20%; quy mô tuyển sinh từ 11-12.000 sinh viên đại học; 16-18.000 học viên, sinh viên học nghề. Đại học Huế mở 50 ngành, chuyên ngành đào tạo mới. Có ít nhất 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu. Tăng tỉ lệ trường đạt kiểm định chất lượng, trường đạt chuẩn quốc gia tất cả các cấp bậc học trên địa bàn lên 90,79%. Đến năm 2025, có 1.400 tiến sĩ, trong đó có 400 giảng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; đến năm 2030, ít nhất 80% giảng viên có trình độ tiến sĩ, trong đó 50% đạt tiêu chuaanr chức danh giáo sư, phó giáo sư. Tỉ lệ giáo sư, phó giáo sư trong tổng số giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ đạt ít nhất là 30%… Nhiều nhiệm vụ cũng được đề ra như: Tiếp tục rà soát, sắp xếp hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp và cơ sở đào tạo; Đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, coi trọng quản lý chất lượng; Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong giáo dục; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế cũng như xã hội hoá giáo dục nhằm phát triển GDDT chất lượng cao.

 

     Tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã đánh giá cao dự thảo của Nghị quyết và cho rằng, tỉnh Thừa Thiên Huế rất quan tâm và xác định rõ về quan điểm và chủ trương quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm GD-ĐT của cả nước. Tuy nhiên cần làm rõ những từ ngữ trong dự thảo và làm rõ những chỉ tiêu đặt ra, sự liên kết giữa 3 hệ thống phổ thông, dạy nghề và đại học, xã hội hoá GD hay việc liên thông, liên kết trong các chương trình đào tạo của Thừa Thiên Huế; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong Đại học Huế; quan tâm tái cấu trúc hệ thống các trường đại học trên địa bàn – khu vực miền Trung; cơ cấu lại một số trường để hình thành các cơ sở giáo dục đại học về kiến trúc – quy hoạch; du lịch; công nghệ (công nghiệp)… Phải quan tâm để có đầu ra cho giáo dục, phải có doanh nghiệp kinh tế – xã hội để sinh viên ra trường có nơi làm việc..

.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo đến từ các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị giáo dục trên địa bàn, nhấn mạnh việc tỉnh luôn quan tâm đến cơ chế, chính sách dành cho GD-ĐT, ưu tiên những lĩnh vực chúng ta đang có thế mạnh như Y Dược – Du Lịch – CNTT – nhân lực cho văn hóa xã hội nhân văn; chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài.

     Qua đây, đơn vị soạn thảo Nghị quyết sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung và hoàn chỉnh Đề án, trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết trong thời gian tới. Ngay sau khi có Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ ban hành Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm một trong những trung tâm GDĐT đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước. Đây là Nghị quyết mang tính bản lề, nền tảng cùng với các nghị quyết về trung tâm văn hóa du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học – công nghệ, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

CHÂU THU HÀ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email