Hội nghị Giáo sư, Phó giáo sư lấy ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Sáng nay (05/5), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giáo sư, Phó giáo sư tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Các đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Thừa Thiên Huế luôn tự hào có lực lượng trí thức đông đảo, trong những năm qua đội ngũ trí thức chất lượng cao của tỉnh nhà đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung. Tại Hội nghị tham gia góp ý lần này với sức mạnh và tâm huyết của mình, mong rằng đội ngũ Giáo sư, Phó giáo sư sẽ có nhiều ý kiến hay, khoa học, sâu sắc và thẳng thắn để báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển quê hương Thừa Thiên Huế trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua những nội dung chính cần thảo luận đóng góp ý kiến của dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, hội nghị đã phân thành 04 tổ để thảo luận, đóng góp ý kiến.

Các ý kiến đóng góp của đội ngũ Giáo sư, Phó giáo sư vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tập trung vào các nội dung chính là: chủ đề và phương châm Đại hội XV; đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nguyên nhân, hạn chế, bài học kinh nghiệm, thời cơ và thách thức trong giai đoạn tới; thảo luận về phương hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh giai đoạn 2015-2020; cho ý kiến về 17 chỉ tiêu và 14 nhiệm vụ chủ yếu, các chương trình trọng điểm và các nhóm giải pháp đột phá chiến lược trong phát triển…Nhằm làm rõ việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế trí thức; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị “Di sản, vắn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; tiếp tục xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành 4 Trung tâm lớn của khu vực và cả nước về giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học – công nghệ và Trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc.

Đinh Văn Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email