Hội nghị đánh giá công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Tác giả: Đặng Thanh Phú

Ngày 1/2/2024, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị đánh giá công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, các sở: Ngoại vụ, Nội vụ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng các hội hữu nghị là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại hội nghị

Qua báo cáo tổng kết của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy năm 2023, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, khó khăn, thách thức nhiều hơn. Mặc dù vậy, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. Việt Nam được thế giới đánh giá là quốc gia có môi trường chính trị, kinh tế, xã hội ổn định.

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 12 Hội thành viên. Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh và các hội thành viên đã quán triệt phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, nhờ đó hoạt động đối ngoại nhân dân của toàn hệ thống Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh trong năm 2023 đã được triển khai sôi động, đạt được nhiều kết quả trên các mặt như: công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác; công tác phi chính phủ nước ngoài (dự án, phi dự án); thông tin đối ngoại, tham mưu nghiên cứu; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác tổ chức thi đua, khen thưởng. Báo cáo cũng nêu rõ các nguyên nhân chủ yếu đạt được kết quả trong năm 2023, đó là: luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân; phát huy sức mạnh của các Hội thành viên; thường xuyên nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành; quan tâm công tác bồi dưỡng và nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân; tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế phục vụ cho các hoạt động giao lưu nhân dân.

Ông Huỳnh Tiến Đạt được bầu giữ chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế

Cũng tại Hội nghị, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đưa ra Kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân trong năm 2024 với các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể. Hội nghị đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ V, 2021-2026. Theo đó, ông Huỳnh Tiến Đạt giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.

Kiểm tra lại

Làng Lại Ân với hội vật truyền thống

Tác giả: Sáng ngày 19/2/2024, tức mồng 10 tháng Giêng, hội vật truyền thống làng …