Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt học tập chuyên đề năm 2018 và các văn bản mới

Ngày 09/3/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đảng. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Sơn – UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quang Tuấn – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, báo cáo viên Đảng ủy, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham dự.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Sơn – UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuyển tải chuyên đề học tập Chỉ thị 05 năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” đến với cán bộ chủ chốt. Chuyên đề này, yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên tập trung học tập các nội dung cơ bản gồm: Phong cách dân chủ, quần chúng; Phong cách khoa học; Phong cách nêu gương. Đối với người lãnh đạo, người đứng đầu học tập các nội dung: Phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán; Phong cách lãnh đạo sâu sát; Khéo dùng người, trọng dụng người tài; Phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

Đồng chí Phan Thị Huế – TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy đã triển khai quán triệt những nội dung cơ bản của 4 văn bản mới của Trung ương về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng và đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chuyển tải tại Hội nghị 7 văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo, tổ chức và các văn bản khác.

Đây là cơ sở để các Tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Hồ Thành

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email