Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học Giá trị Di sản văn hóa thời Nguyễn tại thành phố Huế

Tác giả: Đặng Thanh Phú

Ngày 31/10/2023, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội thảo Khoa học “G trị Di sản Văn hóa thời Nguyễn” tại thành phố Huế. Hội thảo có sự tham dự của Đồng chí Phan Ngọc Thọ – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa  Trung ương, đồng chí Nguyễn Hữu Lạc – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo của các sở, ban ngành, đơn vị, các cơ quan thông tin báo chí.

Đ/c PBTTT Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Đại biểu tham gia tại hội thảo

Vùng Thuận Hóa – Phú Xuân – Huế đã có lịch sử lâu đời, đặc biệt hơn 700 năm hình thành và phát triển, kể từ năm 1306, đây là nơi hội tụ, giao lưu, tiếp biến văn hóa lâu đời từ phương Bắc di cư vào, tiếp thu một số yếu tố văn hóa phương Nam bản địa, văn hóa Champa để tạo nên một bản sắc văn hóa riêng – Văn hóa Huế. Đạt được đỉnh cao đó, vùng đất này đã trải qua một quá trình lâu dài hình thành và phát triển, đặc biệt là thời các chúa Nguyễn, Tây Sơn và triều Nguyễn. Các thế hệ đi trước đã để lại một di sản vô cùng đồ sộ bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể, mà ngày nay đã được thế giới tôn vinh và công nhận.

Tại Hội thảo

Theo Ban Tổ chức, Hội thảo lần này có 22 tác giả viết bài gửi hội thảo và gồm hai nội dung chính, gồm: Di sản văn hóa thời Nguyễn và Bảo tồn và Phát huy giá trị di sản thời Nguyễn. Hội thảo tập trung làm sáng tỏ 04 nội dung: Những giá trị tiêu biểu của văn hóa thời Nguyễn; Ảnh hưởng của văn hóa thời Nguyễn đến con người Huế; Phát huy giá trị to lớn của văn hóa Huế để phát triển kinh tế – xã hội; Văn hóa thời Nguyễn đối với quá trình hội nhập và phát triển.

Tại phiên thảo luận, đồng chí Nguyễn Khoa Điềm đã đánh giá cao Hội Khoa học Lịch sử đã tổ chức Hội thảo về giá trị di sản văn hóa thời Nguyễn, đặc biệt việc đánh giá tổng thể của các giá trị di sản văn hóa của “thời” Nguyễn. Hội thảo là cơ hội tốt để tổng hợp kết quả đạt được, chưa đạt được trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời Nguyễn. Một số vấn đề mà đồng chí Nguyễn Khoa Điềm đưa ra như thẩm quyền của các nhà trí thức; năng lực biên dịch các văn bản Hán Nôm; giá trị của các công trình văn hóa di sản đối với cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm ví vấn đề văn hóa như một cây với gốc, rễ, ngọn, cành; đồng thời đề nghị các ngành, chính quyền quan tâm có đánh giá đầy đủ hơn về yếu tố văn hóa.

Đ/c Nguyễn Khoa Điềm phát biểu tại Hội thảo

Bên cạnh phát biểu của đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, hội thảo cũng đã chứng kiến nhiều diễn giả là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, học giả, nhà quản lý đã tham gia góp ý, đánh giá những mặt được, chưa được của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời Nguyễn tại Thừa Thiên Huế bao gồm văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, từ công tác quản lý bảo tồn, phát huy di sản đến các vấn đề về biên dịch các tài liệu Hán Nôm cổ và tái hiện Viện Hán Nôm tại Huế, vấn đề xã hội hóa trong bảo tồn, phát huy di sản; sự tham gia đồng, đồng hành của người dân; việc mở rộng kênh hợp tác quốc tế, hoạt động đối ngoại để hỗ trợ công tác bảo tồn, phát huy di sản, dân ca Huế; nguồn lực đầu tư của tỉnh đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Huế còn hạn chế, trong khi đây là kho tàng di sản văn hóa cấp quốc gia.

Với tiến trình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, hội thảo về Giá trị Di sản văn hóa thời Nguyễn hết sức có ý nghĩa, góp phần củng cố các tư liệu về di sản văn hóa thời Nguyễn, tổng hợp các ý kiến của các nhà nghiên cứu, các học giả, nhà khoa học để giúp các nhà hoạch định chính sách làm tốt hơn công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thời Nguyễn trong thời gian đến./.

Kiểm tra lại

Công nhận 64 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023

  Tác giả: Ngày 20/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2725/QĐ-UBND …