Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kế hoạch công tác năm 2016

Ngày 15/1/2016, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kế hoạch công tác năm 2016 với sự tham dự của ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS. TS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đông đủ các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế chú trọng đẩy mạnh các hoạt động sử học, thông tin và xuất bản như triển khai đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp tỉnh, các hội thảo khoa học, xuất bản sách, thành lập các trung tâm,…

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email