Hội Khoa học Lịch sử hiệu quả hoạt động nâng tầm vị thế

Tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc đã nâng tầm vị thế của hội, PGS,TS Đỗ Bang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội), chia sẻ.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội đã làm trụ cột phối hợp tổ chức 2 hội thảo khoa học có tầm như hội thảo “Tiềm năng và hướng phát triển du lịch Bắc Trung Bộ”, “Hội thảo Kỷ niệm 100 ngày sinh GS, VS, BS, AHLĐ Tôn Thất Tùng”. Bên cạnh đó, Hội đã tư vấn về Kế hoạch xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, tư vấn phát huy giá trị di tích trường Thanh niên tiền tuyến Huế – 1945, thẩm định đề cương Đề án quy hoạch khảo cổ giai đoạn 2011-2020 do Viện Khảo cổ học xây dựng, phối hợp tổ chức diễn đàn sử học chủ đề Triều Nguyễn trong lịch sử dân tộc, xuất bản 2 số tạp chí Huế xưa và nay.

Trong thời gian đến, Hội sẽ triển khai thực hiện đề án thành lập “Trung tâm Quốc sử”, Đề án “Văn hoá Huế, con người Huế”, xây dựng đề án “Trung tâm Phan Bội Châu”, tổ chức hội thảo khoa học “Đô thị Thừa Thiên Huế – Lịch sử và giải pháp phát triển, triển khai thực hiện đề tài “Tổ chức và hoạt động bảo vệ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn (1802 – 1885)” và đăng ký thực hiện đề tài cấp tỉnh năm 2013 “Thừa Thiên Huế – 70 năm xây dựng chính quyền cách mạng (1945-2015)”.

NGUYỄN DOÃN QUAN

 

 

Kiểm tra lại

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN: LỊCH SỬ VÀ TRIỂN …