Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác trùng tu các dự án thuộc quần thể di tích

Bắt đầu từ ngày 4/11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn An, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn sẽ tổ chức giám sát công tác trùng tu các công trình, dự án thuộc quần thể di tích cố đô Huế giai đoạn 2008-2013.

Thực hiện đợt giám sát này nhằm đánh giá đúng tình hình, kết quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn đầu tư để thực hiện công tác trùng tu các công trình, dự án thuộc quần thể di tích Cố đô Huế giai đoạn 2008-2013, qua đó phát huy những thế mạnh đã đạt được, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng nguồn lực nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị quý giá của quần thể di tích Cố đô Huế.

Đối tượng giám sát gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và một số đơn vị trực thuộc; chính quyền các địa phương có di tích và các cơ quan hữu quan khác.

Kết thúc đợt giám sát, đoàn sẽ đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý, giải quyết những tồn tại, vướng mắc.

Đinh Văn Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email