Hội Các ngành Sinh học: Khắc phục khó khăn duy trì hoạt động

Hội các ngành Sinh học (Hội) hoạt động trong điều kiện ba không: không có cán bộ chuyên trách, không có kinh phí, không có trụ sở riêng, nhưng vẫn duy trì được hoạt động, có đóng góp thiết thực.

HUSTA.ORG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email