“Hỗ trợ chỉ dẫn đường cho người khiếm thị dựa trên ứng dụng của Computer Vision”.

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Phần mềm tin học

Hoạt động: Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Năm: 2023

Ngày nộp đề tài: 5 Tháng Mười Hai, 2023

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Nguyễn Văn Bảo Huy, Lê Bảo Anh Thư

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Sanh Hoàng Long

Đơn vị học tập (làm việc): Trường THCS Hàm Nghi

Địa chỉ đơn vị: 41 Thái Phiên

Tính mới của giải pháp

ứng dựng khả năng nhận diện của AI để xây dựng hệ thống nhận diện biển báo một cách đơn giản, độ chính xác cao, chi phí thấp.

Tính sáng tạo

Xây dựng hệ thống dẫn đường cho người khiếm thị thông qua việc nhận diện của AI, qua đó giúp người khiếm thị có thể di chuyển dễ dàng hơn.

Hiệu quả kinh tế xã hội

Kết hợp với gậy thông minh sẽ giúp người khiếm thị dễ dàng hoà nhập hơn với cuộc sống

Kiểm tra lại

Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến kết nối nhà trường, phụ huynh, học sinh

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …