HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết quan trọng và kiện toàn chức danh ủy viên UBND tỉnh

Ngày 10/12, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh bước sang ngày làm việc thứ 3, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên BCH TƯ.Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong buổi sáng, các đại biểu đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông nghị các quyết quan trọng: quyết toán ngân sách địa phương năm 2011; giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; quy định về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thuộc tỉnh quản lý; đặt tên cầu đường bộ qua sông Hương; đặt tên đường tại thị trấn Phú Đa; đặt tên đường tại huyện Phú Vang; kiện toàn chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong số các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, có 2 nghị quyết liên quan nhiều đến đời sống kinh tế xã hội và dân sinh là nghị quyết giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013 và nghị quyết về điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được nhiều đại biểu và người dân quan tâm.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013: về giá các loại đất nông nghiệp, giữ nguyên giá đất năm 2012 đối với vùng đồng bằng và trung du, riêng giá đất vùng miền núi điều chỉnh tăng 10% so với năm 2012. Về giá đất ở nông thôn, được điều chỉnh tăng 10-11% so với năm 2012. Đối với đất ở thành phố Huế, giữ nguyên giá đất của đường phố loại 1, loại 2, loại 3 thuộc nhóm đường 3A, 3B; điều chỉnh tăng 7% đối với nhóm đường 3C, tăng 20% đối với đường loại 4, tăng 30% đối với đường loại 5 và tăng 20% đối với nhóm các đường phố có tên còn lại.

Đại biểu HĐND tỉnh quyết nghị thông qua nghị quyết trình tại kỳ họp

Về điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh lần này sẽ được thực hiện với 724 dịch vụ đang được triển khai thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Trong đó có 322 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được điều chỉnh tăng giá theo quy định tại thông tư 04. Trong số 322 dịch vụ này có 284 dịch vụ được xây dựng bằng 67,9% mức giá tối đa quy định tại thông tư 04 và 38 dịch vụ kỹ thuật cao như phẫu thuật, thủ thuật, nội soi được xây dựng bằng 64,69%. Có 386 dịch vụ được điều chỉnh bằng 93,68% mức giá tối đa. Mức giá khám bệnh, chữa bệnh do UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xem xét quyết định tại kỳ họp này tăng so với mức giá các cơ sở y tế đang áp dụng hiện nay khoảng từ 3 -5 lần/ dịch vụ. Với việc tăng giá này các cơ sở y tế có kinh phí để bảo đảm hoạt động, chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế được nâng lên.

Cũng tại phiên làm việc buổi sáng, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục cho thôi nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thanh Toàn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, đã nghỉ hưu; đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Theo đó, ông Mai Văn Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã được 100% đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức danh ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 .

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Mai Văn Hà
Ông Mai Văn Hà, sinh ngày: 26/6/1962; dân tộc: Kinh; quê quán: xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng; chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày vào Đảng: 01/4/1988; trình độ chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: đại học Nghiệp vụ An ninh, đại học Luật.

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email