Giáo dục ý thức học sinh phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn Thành phố Huế

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập

Hoạt động: Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng

Năm: 2023

Ngày nộp đề tài: 30 Tháng Mười Một, 2023

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Phạm Nguyễn Ngân Hà, Huỳnh Thị Thùy Nhi

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thủ

Đơn vị học tập (làm việc): Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

Địa chỉ đơn vị: 97 Lê Ngô Cát

Tính mới của giải pháp

Không trùng lặp về nội dung so với các đề tài khác đã thực hiện.

Tính sáng tạo

- Sổ tay áp dụng cho tất cả mọi người - Bài tuyên truyền trên html áp dụng cho tất cả mọi người có máy vi tính. - App trên điện thoại có hệ điều hành android

Hiệu quả kinh tế xã hội

Mục đích ổn định kinh tế xã hội

Kiểm tra lại

Xây dựng cẩm nang nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và cộng đồng về vấn đề phòng chống bạo lực trẻ em trong gia đình

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …