Giải pháp tạo ra con giống ốc bươu đồng (Pila polita Deshayes, 1830) cho nghề nuôi ốc tại Thừa Thiên Huế

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường

Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Năm: 2023

Ngày nộp đề tài: 28 Tháng Mười Một, 2023

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh, Lê Minh Tuệ, Trần Thị Thu Sương, Nguyễn Văn Huy, Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trần Nguyên Ngọc

Đơn vị công tác của chủ nhiệm: Đại học Nông Lâm Huế

Địa chỉ cơ quan của chủ nhiệm: 102 Phùng Hưng, tp Huế

Tính mới của giải pháp

Hiện chưa có nhiều quy trình sản xuất giống ốc Bươu đồng hoàn thiện nào được công bố trên các bài báo khoa học chuyên ngành, tài liệu tham khảo, các trang internet tin cậy, . Các nghiên cứu, kết quả công bố và xuất bản chỉ dừng lại một số khâu đơn lẻ trong quy trình sản xuất giống. Chưa có tính kết nối thành một quy trình rõ ràng.

Tính sáng tạo

Quy trình đã được áp dụng phù hợp với điều kiện Thừa Thiên Huế và có thể áp dụng ở cấp quy mô nông hộ

Hiệu quả kinh tế xã hội

Quy trình đã sản xuất được 50.000 giống vào các năm 2022, Giá ốc giống trên thị trường hiện nay dao động từ 4 (triệu đồng/vạn giống). Thời gian nuôi và ương 6 - 8 tháng, thì tỷ suất lợi nhuận đạt 26,58%

Kiểm tra lại

Ảnh hưởng của than sinh học (biochar) được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu và nhiệt độ chế biến khác nhau đến lên men dạ cỏ và phát thải mêtan trong điều kiện in vitro

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …