Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Chương trình công tác của Bộ Tư pháp, ngày 28/5, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Thành phần làm việc của Đoàn gồm đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các Cục, Vụ liên quan của Bộ Tư pháp. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số các sở, ngành của tỉnh.

Trong những năm qua, công tác ban hành văn bản của tỉnh Thừa Thiên Huế quy định việc thi hành VBQPPL đã kịp thời, đầy đủ, hợp hiến, hợp pháp. Căn cứ chương trình hoạt động của HĐND tỉnh, hàng năm, UBND tỉnh đã quyết định ban hành Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh. Việc phân công cơ quan soạn thảo VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định. Các cơ quan được phân công soạn thảo VBQPPL, lấy ý kiến, thẩm định dự thảo VBQPPL cơ bản thực hiện đúng trình tự, thủ tục soạn thảo và lấy ý kiến tham gia của các cấp các ngành liên quan. Đối với những dự thảo văn bản có nội dung liên quan đến các vấn đề lớn như về KT – XH, quy định chế độ chính sách ở địa phương…,trong quá trình xây dựng đã tổ chức các hội nghị chuyên đề, thảo luận và lấy ý kiến góp ý dự thảo trước khi thực hiện thủ tục thẩm định dự thảo VBQPPL.

Về cơ bản, 100% dự thảo VBQPPL là Nghị quyết của HĐND được xem xét, thông qua theo đúng trình tự, thủ tục được quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; công tác kiểm tra, xử lý văn bản, kiểm tra theo đúng thẩm quyền; việc rà soát và hệ thống hóa văn bản định kỳ, theo chuyên đề, lĩnh vực…Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác soạn thảo, ban hành và hoàn thiện hệ thống VBQPPL ở địa phương, Sở Tư pháp và các phòng Tư pháp đã tham mưu UBND cùng cấp kịp thời tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn và trao đổi nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên viên tổng hợp và công tác tư pháp.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cũng đã nêu lên một số những khó khăn, vướng mắc và hạn chế của các quy định pháp luật về soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa VBQPPL. Đồng thời, kiến nghị đề xuất với đoàn công tác trong quá trình triển khai thi hành quy định của pháp luật ở địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Sơn, Trường đoàn công tác liên ngành đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được trong các hoạt động tư pháp thời gian qua. Trên cơ sở kết quả kiểm tra cũng như một số ý kiến của các sở, ngành liên quan, đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh cần quan tâm triển khai thực hiện tốt hơn nữa trong công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; việc tổ chức lấy ý kiến, thẩm định tham gia trong quá trình soạn thảo VBQPPL; tăng cường công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền. Nhất là, tỉnh cần quan tâm nâng cao nhận thức của người đứng đầu các sở, ngành về công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, có quy chế giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành và cán bộ tham mưu để trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nếu sai sót ở khâu nào thì kịp thời xử lý, điều chỉnh và khắc phục những thiếu sót trong quá trình soạn thảo, ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn.

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email