Đề xuất tiêu chuẩn mới trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim ST chênh lên kèm block nhánh phải

Trạng thái đề tài:

Lĩnh vực: Y dược

Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Năm: 2022

Ngày nộp đề tài: 6 Tháng Mười, 2022

Thông tin nhóm tác giả

Tên tác giả / nhóm tác giả: Hoàng Anh Tiến, Nguyễn Vũ Phòng, Đoàn Khánh Hùng, Ngô Viết Lâm, Dương Minh Quý, Nguyễn Gia Bình, Đàm Trung Nghĩa, Hoàng Thị Bạch Yến, Đoàn Phạm Phước Long, Lê Phước Hoàng

Đơn vị công tác của chủ nhiệm: Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Huế

Địa chỉ cơ quan của chủ nhiệm: 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

Tính mới của giải pháp

Đây là một trong những công trình nghiên cứu đầu tiên về tiêu chuẩn chẩn đoán nhồi máu cơ tim ST chênh lên trên block nhánh phải. Công trình nghiên cứu cung cấp thang đo trực quan dự báo nhồi máu cơ tim trên block nhánh phải.

Tính sáng tạo

Công trình cho khả năng ứng dụng cao khi sử dụng thang đo dự báo nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên kèm block nhánh phải trên lâm sàng. Cách thức chuyển giao kết quả nghiên cứu thuận tiện

Hiệu quả kinh tế xã hội

Chẩn đoán chính xác nhồi máu cơ tim, điều trị kịp thời để giảm gánh nặng bệnh tật và kinh tế

Kiểm tra lại

SỬ DỤNG DUNG MÔI XANH ĐỂ CHIẾT XUẤT HOẠT CHẤT TỪ DƯỢC LIỆU

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả …