Đẩy mạnh trao quyền quản lý mặt nước cho cộng đồng

Ngày 24/5, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phối hợp với UBND huyện Quảng Điền tổ chức hội thảo phương án trao quyền quản lý mặt nước cho cộng đồng.

Với quan niệm “điền tư ngư chung”, các hoạt động khai thác ở khu vực đầm phá Quảng Điền đa phần mang tính tự phát và chưa có quy hoạch, số lượng ngư cụ khai thác di động, mang tính hủy diệt xuất hiện ngày càng nhiều làm cạn kiệt nguồn tài nguyên.

Qua thực tế cho thấy, các cơ quan quản lý không có đủ cán bộ, thời gian, kinh phí, nguồn lực để duy trì trật tự, quản lý các hoạt động khai thác. Do vậy, để quản lý tốt hoạt động khai thác thủy sản cần khuyến khích sự tham gia của cộng đồng ngư dân mà nòng cốt là các chi hội nghề cá vào hoạt động bảo vệ môi trường đầm phá.

Hội thảo đã bàn bạc và thảo luận 2 phương án cấp quyền quản lý và khai thác thủy sản cho 2 chi hội nghề cá Lai Hà và Trung Làng (xã Quảng Thái).

NGUYỄN DOÃN QUAN

Kiểm tra lại

Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề “Nâng cao năng lực công tác kiểm tra, giám sát đối với Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố các tỉnh miền Trung”

Tác giả: Sáng ngày 20/9/2023, tại thành phố Quảng Ngãi, Liên hiệp các Hội Khoa …