Đẩy mạnh hợp tác giữa liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới

Trong khuôn khổ Chương trình Phối hợp số 3407/CTrPH-BNN-LHHVN ký ngày 05/10/2012 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ( Bộ NN&PTNT) và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam), ngày 11 tháng 9 năm 2015, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đã chủ trì cuộc họp về việc đẩy mạnh phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tham dự cuộc họp, về phía Liên hiệp Hội Việt Nam có Phó Chủ tịch Nghiêm Vũ Khải và lãnh đạo các Ban: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ban Tư vấn Phản biện và Giám định xã hội, Ban Thông tin & Phổ biến kiến thức và Ban Hợp tác quốc tế.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn có lãnh đạo Văn phòng Chỉ đạo Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục Kinh tế Hợp tác, Ban chủ nhiệm Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Sau khi nghe Báo cáo của Liên hiệp Hội Việt Nam và trao đổi của Bộ NN&PTNT về việc phối hợp trong những năm vừa qua, Lãnh đạo hai bên đã nhất trí đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phối hợp phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Hai bên cũng nhất chí để Văn phòng chỉ đạo quốc gia xây dựng nông thôn mới ra một thông báo chung kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thành Nam về kết quả cuộc họp này.

Theo vusta.vn

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …