Đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân

Nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, thúc đẩy việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật giúp người nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, ngày 16/4/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) và Hội Nông dân tỉnh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị trong công tác phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thay mặt cho lãnh đạo hai đơn vị, đ/c Trần Giải – Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp hội đã khẳng định: Trong năm 2014 các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình phối hợp đã thu được nhiều kết quả tốt. Thông qua các hoạt động phổ biến kiến thức, nông dân trên địa bàn tỉnh ngày càng nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của khoa học và kỹ thuật đối với việc phát triển kinh tế – xã hội nói chung cũng như đối với phát triển kinh tế của gia đình nói riêng. Thông qua công tác tập huấn, phổ biến kiến thức, chuyển giao kỹ thuật, ngày càng nhiều nông dân hiểu biết và ứng dụng thành công các tiến bộ kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Tuy nhiên, để hoạt động này thật sự mang lại hiệu quả hơn nữa, cần tiến hành tổ chức khảo sát, nắm bắt nhu cầu của nông dân để tổ chức các lớp tập huấn phù hợp với thực tế, đáp ứng với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương.

Đây là năm thứ hai Liên hiệp hội và Hội Nông dân tỉnh phối hợp triển khai chương trình này, theo đó trong năm 2015 sẽ tổ chức 12 lớp tập huấn (mỗi lớp 50 người) để phổ biến các quy trình kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi và giới thiệu một số mô hình tiêu biểu cho bà con nông dân nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất của nông dân, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực nông thôn, miền núi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Doãn Quan

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email