Đánh giá công tác tổ chức Giải thưởng Cố đô

 

Ngày 22/09/2011 Ban Chỉ đạo Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ đã họp tại Sở Khoa học và Công nghệ để đánh giá tổng kết công tác tổ chức Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 năm 2011.

Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ nhất được tổ chức năm 2006, đã thu hút được 17 công trình từ các tổ chức khoa học và công nghệ, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia và đã có 13 công trình được UBND tỉnh quyết định trao giải. Năm nay cơ quan thường trực của giải đã nhận được 25 công trình khoa học và công nghệ gửi về tham gia giải thưởng. Hội đồng Giải thưởng cấp tỉnh do chính chủ tịch UBND tỉnh làm chủ tịch đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh trao giai cho 12 công trình, bao gồm 01 giải A, 09 giải B và 02 giải C. Trong số các công trình đạt giải lần này có 03 giải thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, 01 giải thuộc lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, 02 giải thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và 04 giải thuộc lĩnh vực y dược. Các tác giả và nhóm tác giả đạt giải lần này đa số thuộc các tổ chức khoa học và công nghệ trung ương, hoặc đóng trên địa bàn hoặc ở ngoại tỉnh, mà Đại học Huế là đơn vị chiếm nhiều công trình đạt giải nhất (07/12).

Đánh giá về công tác tổ chức giải Ban Chỉ đạo Giải thưởng đánh giá cao tính chính xác và khách quan của các hội đồng, biểu dương Sở Khoa học và Công nghệ đã đã đảm bảo cho các hoạt động được thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ và lễ trao giải được tổ chức long trọng, đúng với ý nghĩa tôn vinh các nhà khoa học và công nghệ có đóng góp cho địa phương.

Đỗ Nam

Đỗ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email