Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: tổ chức Hội nghị hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Chiều ngày 30/10/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban, Ủy ban kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Hội nghị đã tập nghe đồng chí Lê Hữu Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã diễn ra trong 3 ngày từ ngày 15/10 đến ngày 18/10/2012; nghe đồng chí Võ Văn Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị đã tập trung thảo luận làm sáng tỏ một số vấn đề để góp phần cho việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các tổ chức cơ sở đảng thời gian tới thuận lợi hơn.

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Đoàn thị Thanh Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới tiếp tục tăng cường lãnh đạo động viên cán bộ, đảng viên làm tốt công tác xây dựng Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phấn đấu thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2012. Trong 2 tháng cuối năm cần tập trung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh quý 4/2012 của toàn đảng bộ với nội dung suốt đời phấn đấu để có đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, tập trung làm tốt công tác đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí nhấn mạnh trong mọi hoạt động đều phấn đấu đảm bảo tính chặt chẽ, theo đúng quy trình, hướng dẫn của Đảng; nhận thức về trách nhiệm đảng viên, trách nhiệm Bí thư cấp ủy phải được nâng lên; quy trình tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải đảm bảo tính nghiêm túc; nội dung các báo cáo phải chuẩn bị kỹ lưỡng; thời gian thực hiện đảm bảo kế hoạch chung của đảng bộ; chế độ bảo quản tài liệu phải nghiêm ngặt; các cấp ủy cơ sở cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, nắm bắt thông tin và giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đảng bộ Khối phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email