Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ 2017

Vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thừa Thiên Huế (Đảng ủy Khối) tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của Đảng bộ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. Năm 2016, Đảng Bộ Khối có 37 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 27 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ và 7 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016 được khen thưởng.

Tại hội nghị có 03 báo cáo được trình bày: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo triển khai chương trình công tác năm 2017 của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối năm 2017; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối năm 2017 và nhiều ý kiến phát biểu thảo luận sôi nổi. Theo Báo cáo tổng kết năm 2016 đánh giá: mặc dù năm 2016 gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai tốt Nghị quyết của Đảng ủy Khối năm 2016 và đạt được kết quả tốt trên tất cả các mặt. Công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên thưc hiện tham mưu, triển khai tốt nhiệm vụ chuyên môn ở các đơn vị. Hoàn thành tốt việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổ chức hội nghị tọa đàm, xây dựng kế hoạch về nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với công tác cải cách hành chính; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với khắc phục các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2015; ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp; chỉ đạo đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đi vào thực chất; toàn Đảng bộ đã kết nạp 168 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được đẩy mạnh. Hoạt động các đoàn thể tiếp tục được duy trì và có một số nét mới. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy có những đổi mới theo hướng cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt 9/9 chỉ tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm qua các ý kiến tham gia thảo luận đánh giá kết quả và hiến kế để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm 2017. Không khí thảo luận của các đại biểu dự hội nghị diễn ra hết sức dân chủ, nghiêm túc; tập trung khẳng định, làm rõ những kết quả đạt được để phát huy và nhân rộng; thẳn thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có các biện pháp khắc phục, sửa chữa; đồng thời bổ sung các giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông tin những kết quả về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2016 và những yêu cầu của tỉnh đối với Đảng ủy khối trong năm 2017; đồng thời biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ trong năm 2016. Đồng chí đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017 đó là: tập trung lanh đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về kinh kế – xã hội của tỉnh năm 2017 bằng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, có tính đột phá, định hướng lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham mưu cho tỉnh trong thực hiện phát triển kinh tế – xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với công nghệ thông tin. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy; tạo những chuyển biến mới trong từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, trước mắt cần thực hiện tốt các chỉ thị của chính phủ, của tỉnh về tổ chức Tết năm 2017

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định công nhận 37 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và khen thưởng 7 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016./.

Hồ Thành

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …