Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2022

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Liên hiệp hội, Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2022, nhằm đánh gía tình hình hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019, để tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ I và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ II (2019-2022), đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội nhiệm kỳ mới. Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, GS.TS. Trần Hữu Dàng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội được nghe Báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ II (2019 – 2022); Đại hội cũng đã dành thời gian để các đồng chí đoàn viên Công đoàn phát biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản do Ban Chấp hành trình bày.

Đại hội đã được nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan và của đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; ý kiến phát biểu của các đồng chí đã giúp Đại hội chúng ta nhận thức sâu hơn về nhiều vấn đề mà mỗi một đoàn viên Công đoàn cần phải tiếp thu để khắc phục sửa chữa, nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể làm tròn trách nhiệm của mình.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2019-2022 là nhiệm kỳ đẩy mạnh các nhiệm vụ trong tâm để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội đại biểu Công đoàn toàn tỉnh và Đại hội Công đoàn Việt Nam; đồng thời triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ Liên hiệp hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023, nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan. Đây là những định hướng hết sức quan trọng cho hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Với phương hướng chung của nhiệm kỳ 2019-2022 là: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện

GS.TS. Trần Hữu Dàng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp hội tặng hoa chúc mừng Ban chấm hành Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2019 -2022

Đại hội cũng đã tín nhiệm và bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 03 đồng chí, gồm: TS. Bùi Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội, Ths. Hồ Đức Hưng, Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp hội và CN. Lê Hoàng Gia Uyên, Chuyên viên Văn phòng Liên hiệp hội và TS. Bùi Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội khóa I được hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội khóa II, nhiệm kỳ 2019-2022, để gánh vác trách nhiệm và tổ chức triển khai thực hiện những vấn đề mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Để có thể làm tròn trách nhiệm và sứ mệnh thiêng liêng của mình, Đoàn Chủ tịch kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn hãy chung lòng, hợp sức để đoàn kết cùng với Ban Chấp hành mới xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội thực sự là một tổ ấm gia đình và là chỗ dựa tinh thần của mỗi đoàn viên Công đoàn.

Với tinh thần đoàn kết, cùng với sự quan tâm theo dõi giúp đỡ của lãnh đạo, cấp uỷ cơ quan; Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của mỗi đoàn viên Công đoàn, chúng ta tin tưởng rằng Công đoàn cơ sở Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2019-2022 chắc chắn sẽ thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã nhất trí thông qua, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong giai đoạn mới.

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email