Cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 26 tháng 6 năm 2013, tại hội trường khách sạn Century – Huế, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm phát triển nông thôn bền vững Việt Nam(SRD) đã tổ chức hội thảo “Cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đại biểu tham dự hội thảo có đại diện đến từ các sở, ban ngành cấp tỉnh, các tổ chức phi chính phủ tại Huế.

Tại hội thảo có 15 tham luận của các tổ chức và nhà nghiên cứu trình bày thông tin, kết quả và bài học kinh nghiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và giảm nhẹ thiên tai tại Thừa Thiên Huế. Các đại biểu đã tập trung thảo luận 3 nội dung lớn: Chính sách, mạng lưới và tích hợp về BĐKH ở Thừa Thiên Huế; Quản lý và ứng phó với BĐKH theo ngành; Nghiên cứu và phát triển mô hình thích ứng BĐKH và thiên tai. Kết quả hội thảo sẽ được tập hợp thành báo cáo để trình UBND tỉnh làm cơ sở và thúc đẩy viêc thực hiện có hiệu quả trước mắt cũng như lâu dài kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội thảo là dịp để các cơ quan chính quyền địa phương với các tổ chức phi chính phủ (NGO) trên địa bàn cùng chung tay ứng phó với BĐKH và giảm nhẹ thiên tai.

Hồ Thành

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email