Công trình tham gia

Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất năm 2003 đã thu hút được 25 giải pháp kỹ thuật, công trình khoa học tham gia dự thi. Đã có 17 trên tổng số 25 giải pháp kỹ thuật, công trình khoa học được trao giải thưởng, trong đó: 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

HUSTA.ORG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email