Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế xếp thứ 01/63 tỉnh, thành phố của cả nước

Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2013 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế (www.thuathienhue.gov.vn) đạt 233/240 điểm, xếp thứ 01/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí của Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế luôn nằm trong top đầu so với các tỉnh, thành phố trong cả nước trong vòng 6 năm qua kể từ khi Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá xếp hạng (năm 2008: xếp thứ 5; năm 2009: thứ 3; năm 2010: thứ 1; năm 2011: thứ 1; năm 2012: thứ 2 và năm 2013 xếp thứ 1).

Theo kết quả đánh giá về website/portal của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhóm đạt mức tốt có 14 tỉnh/thành, gồm: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Hà Nội, Lào Cai, Thanh Hóa, Hải Phòng, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Hậu Giang, Phú Thọ và Yên Bái.

Ngoài ra, theo xếp hạng mức độ Ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 761,32/1.000 điểm, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố, trong đó chỉ số thành phần về Hạ tầng kỹ thuật CNTT xếp thứ nhất (đạt 100/100 điểm), chỉ sốthành phần về Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ xếp thứ 9 (đạt 175,82/250 điểm); chỉ sốthành phần về Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp xếp thứ 3 (đạt 265,61/400 điểm); chỉ số thành phần về Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin xếp thứ 7 (đạt 85,9/100 điểm); chỉ số thành phần về Xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT xếp thứ 11 (đạt 92/100 điểm); chỉ số thành phần về Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT xếp thứ 19 (đạt 42/50 điểm).

ĐINH VĂN CHUNG

sharethis sharing button
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email