Công bố quyết thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao

Sáng 06/6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao; đồng thời trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở. Đến dự có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định thành lập Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương theo quy định của pháp luật. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch. Sở Du lịch có các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý cơ sở lưu trú; Phòng Quản lý lữ hành; Phòng Nghiên cứu Phát triển du lịch. Ngoài ra còn có đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch.

UBND tỉnh quyết định kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa và Thể thao có 8 phòng chuyên môn ( Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Tổ chức – Pháp chế; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Quản lý văn hóa; Phòng Quản lý di sản văn hóa; Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; Phòng Quản lý thể dục thể thao) và 13 đơn vị sự nghiệp.

Đối với cán bộ lãnh đạo sở Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định điều động ông Lê Hữu Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nhận công tác tại Sở Du lịch và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch.

Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động ông Phan Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Sở VH,TT&DL đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở; điều động ông Cao Chí Hải và ông Lê Xuân Bình, nguyên Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng hai Sở vừa được thành lập cùng với các Lãnh đạo Sở được bổ nhiệm; đồng thời, bày tỏ hy vọng rằng, với tinh thần của bộ máy mới các lãnh đạo, cán bộ, nhân viên hai Sở sẽ làm việc tốt hơn trong mọi nhiệm vụ. Trong đó lưu ý, ngay sau khi thành lập, Sở Du lịch cần tập trung ổn định bộ máy nhân sự, thực hiện các giải pháp để phát triển du lịch tỉnh nhà tốt hơn, để trong bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế, hình ảnh du lịch Huế phải thật sự nổi trội hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, du lịch ở Thừa Thiên Huế gắn chặt với văn hóa, do vậy phải tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, khăng khít giữa Sở Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao để nâng tầm hai lĩnh vực này ngày càng tốt hơn.

Theo thuathienhue.gov.vn

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email