Chuyển biến tích cực sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Thừa Thiên Huế đã có những tác động tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng cũng như trên các mặt của đời sống xã hội; góp phần tạo sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội.

Theo ông Phan Công Tuyên, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều tiến bộ. Tinh thần thực hiện chức trách, nhiệm vụ, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của cán bộ được nâng lên. Nhiều cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chất lượng và hiệu quả, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đặc biệt, tập trung giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, kiên quyết không để xẩy ra các điểm nóng ngay từ cơ sở.

Từ việc thực hiện tốt Chỉ thị 03, công tác xây dựng Đảng chuyến biến tích cực, năm 2012 có 515/689 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 126 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Số lượng đảng viên mới kết nạp tăng nhanh và trẻ hóa, nhất là lực lượng học sinh, sinh viên, đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Công tác cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm trong việc giải quyết các công việc liên quan đến đời sống của nhân dân được chú trọng, nhất là công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; cơ chế “một cửa” tiếp tục cải cách thông thoáng… Nhờ đó, kinh tế của tỉnh được duy trì ổn định với mức tăng trưởng bình quân trên 11%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách nhà nước đạt gần 6.000 tỷ đồng trong năm 2012; các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội đạt kết quả tốt, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số được cải thiện.

Cuộc vận động “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo và nhân dân; có nhiều tác phẩm, tác giả được Trung ương và tỉnh khen thưởng.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên TƯ.Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, ngay sau khi có Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ đã triển khai nghiêm túc việc học tập các chuyên đề hàng năm, gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và tình cảm cách mạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, làm cho toàn Đảng bộ, toàn dân hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đặc biệt năm 2012, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cách thực hành tự phê bình và phê bình trong Đảng là một trong những nội dung quan trọng, là giải pháp tư tưởng hàng đầu để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Phương châm hướng về cơ sơ, kịp thời nắm bắt những vấn đề vướng mắc, mới nảy sinh trong thực tiễn để điều chỉnh cũng như phát triển các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm thiết thực từ địa phương, cơ quan, chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng chỉ đạo thực hiện và đã tạo ra được nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đáng trân trọng là Bệnh viện Trung ương Huế với phong trào “Thực hiện tốt 12 điều y đức và Bộ quy tắc của ngành y tế” gắn nghiên cứu khoa học với thực hiện những ca phẫu thuật ghép tạng thành công mà nổi bật là ca ghép tim trên người lấy từ người cho chết não được thực hiện thành công đầu tiên do ê kíp bác sĩ Việt Nam thực hiện được đưa vào y văn của thế giới, là tiếng vang lớn trong thành tựu y học của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh với phong trào “Tự hào về truyền thống, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Công an tỉnh với phong trào “Làm theo sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân”. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã đạt những kết quả trong cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tích cực triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam làm theo lời Bác”, nhất là phong trào “năm xây, năm chống”.

Nổi bật trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở là Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt với việc giúp đồng bào vùng biên giới làm kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh và làm tốt công tác khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc ít người đã góp phần thay đổi sinh kế, định cự sản xuất, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo đối với cư dân vùng biên giới; đồng thời hướng dẫn cách sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng nhà ở cho bản Ka Lô – Lào.

Ngoài ra, chi hội phụ nữ thôn Thanh Phước (thị xã Hương Trà) thực hiện mô hình “hũ gạo tình thương” và “xây dựng quỹ tiết kiệm phụ nữ” đã có hàng trăm kg gạo giúp đỡ những bà mẹ già, phụ nữ neo đơn và hàng chục triệu đồng giúp phụ nữ trong thôn phát triển kinh tế gia đình. Xã Hương Giang (huyện Nam Đông) với “Phong trào làm sạch, đẹp đường làng, thôn, bản”; Hội Cựu chiến binh xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc) “Thực hiện tốt phong trào văn hóa giao thông”; Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cấp nước Thừa Thiên Huế đề ra nội dung làm theo Bác trong từng tuần;….

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vẫn còn một số hạn chế nhất định, chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao ở một số địa phương, đơn vị; công tác chỉ đạo triển khai ở cơ sở còn lúng túng. Công tác tổ chức học tập, quán triệt theo tinh thần Chỉ thị 03 hầu hết các địa phương, đơn vị được thực hiện cơ bản đạt yêu cầu, song nội dung “làm theo” bằng các việc làm cụ thể chưa mạnh mẽ. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện ở một số địa phương, đơn vị trong thời gian qua vẫn chưa được chú trọng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp thường xuyên, quan trọng, tạo sự chuyển biến tiến bộ rõ rệt về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trọng rãi trong nhân dân.

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các đoàn thể, các tổ chức hội và cơ quan, đơn vị; chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin nhân dân đối với Đảng; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên vi phạm, nhất là các vụ việc nổi cộm trong từng ngành, từng địa phương, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Chú trọng phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gắn với nội dung học tập chuyên đề năm 2013, nêu cao trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đồng thời xây dựng cơ chế quản lý, giám sát của tổ chức cơ sở đảng và quần chúng nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công chức.

Đinh Văn Chung

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email