Chung tay gìn giữ các dòng sông miền Trung và Tây Nguyên

Ngày 29/10, tại thành phố Huế, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN), thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD), thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã phói hợp tổ chức hội thảo Chung tay gìn giữ các dòng sông miền Trung và Tây Nguyên

HUSTA.ORG

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email