Chung tay chia sẻ trách nhiệm với trẻ em

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) và Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo chủ đề Chung tay chia sẻ trách nhiệm với trẻ em, tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 24/12/2009.

HUSTA.ORG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email