CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Kiểm tra lại

Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tác giả: Sáng ngày 30/6, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Thừa Thiên Huế đã …