Chia sẻ kinh nghiệm về giám sát và phản biện xã hội

Ngày 05/12/2017, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về giám sát và phản biện xã hội” theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị. Tham dự có hơn 170 đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành của tỉnh, trường đại học và đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, những báo cáo được trình bày và thảo luận tập trung làm rõ các nội dung: (i) những kết quả đạt được trong triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội; (ii) Những khó khăn và giải pháp trong triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, phản biện xã hội các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đề xuất các giải pháp và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề còn vướng mắc để thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới; đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI trong thời gian tới.

Đánh giá 04 năm thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị, Hội nông dân tỉnh cùng với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh nhà, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp đã tích cực nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện, hàng năm đều xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát và phản biện xã hội theo hướng dẫn số 637-HD/HNDTW ngày 14/7/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội nói chung và của Hội Nông dân các cấp nói riêng luôn đảm bảo sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Hội cấp trên, từng bước mang lại hiệu quả góp phần nâng cao vai trò của tổ chức Hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

Các ý kiến thảo luận của đại biểu tại hội thảo khẳng định rằng “Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và cần tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội, tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để đẫy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới.

Minh Anh

 

 

 

Kiểm tra lại

Triển lãm chuyên đề “Tình bạn giữa Chí sĩ Phan Bội Châu – Bác sĩ Asaba Sakitaro và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản”

Tác giả: Sáng ngày 19/9, tại Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu, Sở …