Chia sẻ kinh nghiệm, thách thức và triển vọng về bảo tồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Tây Nguyên

Ngày 25/7/2019, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Gia Lai, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Việt) tổ chức hội thảo Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên ở Tây Nguyên: Kinh nghiệm thực tiễn, thách thức và triển vọng cho tương lai tại thành phố PleiKu, tinh Gia Lai.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo với sự tham dự của gần 70 đại diện đến từ chính quyền các địa phương, các cơ quan, ban ngành liên quan, các tổ chức xã hội, chủ rừng, các nhà khoa học, các dự án phát triển và đại diện cộng đồng của 02 tỉnh là Gia Lai và Đak Lak. Hoạt động của dự án có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội cũng như cộng đồng của 2 tỉnh. Mục tiêu của hội thảo lần này nhằm chia sẻ các kết quả, bài học từ các mô hình thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là hai tỉnh Đak Lak và Gia Lai; tạo diễn đàn cho cộng đồng, các tổ chức xã hội và các cơ quan quản lý chia sẻ những ý tưởng và kiến nghị về thực hành và chính sách cho các tỉnh Tây Nguyên nhằm quản trị tốt tài nguyên thiên nhiên ở khu vực này.

Khu vực Tây Nguyên là địa phương có tính đa dạng sinh học cao, hiện còn lưu trữ nhiều giá trị về sinh thái và văn hóa. Tuy nhiên, nơi đây hiện đang phải chịu những sức ép ngày càng gia tăng từ quá trình phát triển kinh tế, xã hội cũng như mức độ gia tăng dân số địa phương và quá trình di cư, bên cạnh đó còn có những thách thức về suy thoái môi trường, tài nguyên thiên nhiên và Biến đối khí hậu gây ra những tác động đáng kể. Những thách thức về môi trường của Tây Nguyên đã được nhận diện và tìm hướng giải quyết thông qua các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước cũng như các tổ chức trong và ngoài nước.

Bà Phạm Thị Diệu My – Giám đốc CSRD trình bày hợp phần thực hiện dự án về quản trị tài nguyên nước tại tỉnh Đak Lak

Từ năm 2017 đến nay, Dự án Quản trị Tài nguyên nước do tổ chức Oxfam tài trợ được thực hiện bởi 03 đơn vị là Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Việt) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) thực hiện tại Gia Lai và Đak Lak. Tại Gia Lai dự án hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp quản lý rừng với sự tham gia của người dân ở khu vực hành lang nối giữa Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Trong khi đó, tại tỉnh Đak Lak dự án đã tăng cường năng lực và sự tham gia cho các chi hội nghề cá trong lưu vực sông Sre Pok, thiết lập mô hình đồng quản lý sử dụng mặt nước tại hồ Lak.

Mặc dù còn nhiều thách thức và hạn chế, một số mô hình bảo vệ tài nguyên thiên nhiên có sự tham gia của cộng đồng bước đầu đã chứng minh được hiệu quả, góp phần vào công tác giữ gìn các hệ sinh thái rừng, nguồn nước và đa dạng sinh học.

Thanh Tâm

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email