Chia sẻ kinh nghiệm công bố kết quả nghiên cứu tạp chí quốc tế

Sáng 20/12/2017, tại hội trường Đại học Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) phối hợp với Đại học Huế tổ chức Hội thảo Triển khai kết quả nghiên cứu của các nhà Trí thức Khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2017 với chuyên đề “Báo cáo một số kết quả nghiên cứu nổi bật và chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm viết bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế. Đến dự có PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, giám đốc Đại học Huế; cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên nghiên cứu sinh, cao học, sinh viên các trường thành viên của đại học Huế tham dự.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Giám đốc Viện nghiên cứu hoạt chất sinh học, trường Đại học khoa học Huế đã báo cáo và chia sẻ 2 nội dung, đó là: Báo cáo những kết quả nghiên cứu lĩnh vực công nghệ sinh học tiêu biểu; chia sẻ những kinh nghiệm viết bài báo khoa học và công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí quốc tế.

Theo GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc: Những nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học hiện nay tập trung vào 2 hướng sau: hướng nghiên cứu thứ nhất tập trung nghiên cứu biểu hiện dị hợp các gen mã hóa kháng nguyên và Ezyme trong cây trồng và vi sinh vật; hướng thứ hai, nghiên cứu điều hòa biểu hiện gen trong chu trình chuyển hóa thứ cấp ở tế bào thực vật. Trong thời gian qua, GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc và nhóm nghiên cứu của mình đã tập trung nghiên cứu theo hướng thứ hai, nghiên cứu thành công 60 công trình và đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia (29) và quốc tế (31).

Là một trong những người có nhiều bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín và chuyên gia được mời phản biện cho nhiều bài báo khoa học. Theo GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc cho rằng, để công bố được kết quả nghiên cứu quốc tế cần có điều kiện cần và đủ: Trước hết là có nhóm nghiên cứu mạnh, có điều kiện làm việc, có nhà tài trợ, để tạo ra kết quả nghiên cứu tốt và điều kiện đủ là ý tưởng nghiên cứu phải mới, quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn. Đó là là 2 kiều kiện quan trong bên cạnh yếu kỹ thuật viết bài báo khoa học theo yêu cầu.

GS.TS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho biết: GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc là một trong 15 trí thức khoa học tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được tôn vinh năm 2017 và hội thảo là hoạt động nhằm đẩy mạnh triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào cuộc sống và thúc đẩy tinh thần say mê nghiên cứu, sáng tạo trong đội ngũ trí thức, sinh viên, học sinh,….; là cơ hội để các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu vừa được tôn vinh trong năm 2017 chia sẻ kết quả nghiên cứu và góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cưu, sáng tạo khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

ĐINH VĂN CHUNG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email