Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải

Những nguyên nhân; giải pháp phòng, chống sạt lở đất, đá và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 49A từ đoạn cầu Tuần thuộc xã Hương Thọ, thành phố Huế đến xã Sơn Thủy – Phú Vinh, huyện A Lưới.

Thông tin nhóm tác giả Tính mới của giải pháp Tính sáng tạo Hiệu quả kinh tế xã hội

Chi tiết