Cần xây dựng kế hoạch xử lý hàng năm để hạn chế bèo lục bình phát triển

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính tại Hội nghị sơ kết công tác trục vớt và xử lý bèo lục bình năm 2016, bàn giải pháp xử lý thường xuyên trong thời gian tới vào sáng ngày 16/6.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 29/3/2016 các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức ra quân trục vớt bèo lục bình trên các sông, hói và vùng nội đồng. Qua các đợt ra quân, toàn tỉnh đã trục vớt được khoảng gần 3,2 triệu m2 bèo (thành phố Huế hơn 195 nghìn m2; thị xã Hương Thủy gần 709 nghìn m2; thị xã Hương Trà gần 324 nghìn m2; các huyện Phú Vang: 734 nghìn m2, Quảng Điền: 738 nghìn m2; Phong Điền; 306 nghìn m2, Phú Lộc 47 nghìn m2; các đơn vị khác trên 116 nghìn m2.

Việc trục vớt bèo bước đầu đã tạo lại cảnh quang môi trường, giao thông thủy trên sông Hương và hệ thống sông lớn trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là khơi thông dòng chảy tại các sông, hói phục vụ công tác chống hạn cho sản xuất nông nghiệp, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh và chủ động trong công tác phòng chống lũ lụt vào mùa mưa bão…Tuy nhiên, qua kiểm tra tại một số địa phương, công tác trục vớt bèo chưa được triển khai quyết liệt và sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương giáp danh nên tại các sông, hói vẫn còn nhiều lượng bèo lục bình chưa được trục vớt.

Tại hội nghị, bàn về các giải pháp xử lý bèo lục bình trong thời gian tới, các sở, ngành và địa phương đều thống nhất cần phải đưa việc trục vớt bèo vào kế hoạch thường xuyên trong công tác xử lý môi trường để tổ chức thực hiện định kỳ hàng năm.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đánh giá cao việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các địa phương; tuy nhiên do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nguồn chất thải sinh hoạt đổ ra các sông, hói ngày càng nhiều dẫn đến bèo lục bình phát triển nhanh, nhất là ở thành phố Huế. Vì vậy, đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo và tổ chức các đợt trục vớt bèo đối với những nơi chưa thực hiện và những nơi đã trục vớt nhưng chưa triệt để nhằm hạn chế bèo phát triển trở lại. Về lâu dài, các địa phương phải xây dựng kế hoạch xử lý bèo Lục bình trong công tác quản lý môi trường hàng năm để chủ động kinh phí cho việc triển khai; đồng thời giao cho các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra bèo phát triển trên các đoạn sông, hói vùng nội đồng thuộc địa phương quản lý để kịp thời trục vớt, xử lý. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành cần nghiên cứu để có các giải pháp hữu hiệu giúp các địa phương trục vớt và xử lý bèo hiệu quả cũng như tận dụng nguồn bèo làm phân bón.

www.thuathienhue.gov.vn

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email