Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 (khóa XIV)

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều ngày 25/3, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 (khóa XIV) đã bế mạc, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình Hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 đã đã bàn bạc và thống nhất cao trên tất cả các vấn đề đặt ra. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình đề ra đã rõ ràng, cụ thể, mang tính hiện thực, khả thi cao. Vấn đề quan trọng lúc này là phải hành động, là tổ chức thực hiện; đôn đốc xây dựng và triển khai các chính sách theo chủ trương Tỉnh ủy đã thống nhất; xây dựng chương trình, nội dung kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng để tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả; đồng thời phải thường xuyên chỉ đạo rà soát từng danh mục công việc, từng địa bàn cụ thể và đẩy mạnh chất lượng hơn nữa những việc đã hoàn thành, kiên quyết không để vướng mắc, trì trệ ở bất cứ khâu nào, nhiệm vụ nào.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, từ nay đến hết năm, thời gian không còn nhiều nhưng khối lượng công việc còn rất lớn và cả những mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ 2010 – 2015. Vì vậy, ngay sau Hội nghị này, đề nghị mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp, trước hết là người đứng đầu ở mỗi ngành, mỗi cấp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước nhân dân, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tăng cường bám sát thực tiễn, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Đồng thời, phát huy cao nhất năng lực thực thi công vụ, tinh thần tận tâm, tận lực; khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, vô cảm trong cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế cán bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm đạo đức, lối sống, cán bộ công chức nhũng nhiễu với dân; bảo đảm thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ.

Với quyết tâm và khí thế mới, thay mặt Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ trong toàn tỉnh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy cao nhất tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã thống nhất, quyết nghị; tạo thế và lực vững chắc hơn nữa để thực hiện thành công Kết luận 48 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; phấn đấu sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

ĐINH VĂN CHUNG

Kiểm tra lại

Triển lãm ra mắt dự án “Tranh khắc gỗ đất nước Việt Nam trên Cửu đỉnh Triều Nguyễn”

Tác giả: Sáng ngày 19/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, đã khai mạc triển …