Bảy nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động hội đông y năm 2010

Hội nghị thường niên Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội) đã xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 với bảy nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, phát triển đông y trong tình hình mới, yêu cầu mới. Các cấp hội từ tỉnh đến xã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 37-KH/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về phát triển đông y và hội đông y trong tình hình mới. Hai là, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống ngành đông y, kỷ niệm 219 năm ngày mất của Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông và kỷ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ba là, củng cố và phát triển tổ chức hội, chú trọng phát triển hội đông y xã phường. Bốn là, tăng cường công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, lập thêm phòng khám trực thuộc Hội, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, khoa học, chống mọi hình thức mê tín, dị đoan, phản khoa học trong chữa bệnh, tổ chức khám chữa bệnh từ thiện, nhân đạo. Năm là, tích cực bồi dưỡng, đào tạo và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. Phối hợp mở lớp đào tạo y sỹ y học cổ truyền, triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Thu thập, kiểm kê, tổng hợp, đánh giá giá trị các bài thuốc và phương pháp chữa bệnh của Thái Y viện. Sáu là, đưa công tác thi đua vào nề nếp, tổ chức xét chọn thầy thuốc tiêu biểu năm 2010. Bảy là, lập dự án xây dựng Trụ sở Hội.

Hội nghị cũng đã ghi nhận, đánh giá những kết quả nổi bật mà hội đã đạt được trong năm 2009, nhất là công tác khám chữa bệnh, khám chữa bệnh từ thiện, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học. Toàn hội đã khám chữa bệnh cho gần 237.000 lượt bệnh nhân có dùng thuốc với gần 473.000 thang thuốc, trên 15.500 kg thuốc hoàn và chữa bệnh không dùng thuốc cho gần 43.600 lượt bệnh nhân. Các cấp hội đã tổ chức, phối hợp tổ chức khám chữa bệnh từ thiện, cấp thuốc miễn phí quy ra tiền gần 460 triệu đồng.

HUSTA.ORG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email