Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển xã hội (CSRD) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thừa Thiên Huế đang phối hợp với các địa phương trong vùng triển khai dự án “Tăng cường sự phối kết hợp giữa các tổ chức hoạt động ở phá Tam Giang” nhằm chia sẻ kinh nghiệm từ các cộng đồng nghề cá. Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai có diện tích trên 22.000ha mặt nước, trải dài qua 5 huyện gồm Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc.

 

Đây được xem là vùng đất ngập mặn lớn nhất Đông Nam Á, có hệ sinh thái đa dạng phong phú, nơi sinh tồn của hàng ngàn loài sinh thủy có giá trị kinh tế. Trong vùng hiện có 41 xã với khoảng 300.000 đến 350.000 người sinh sống phụ thuộc hoàn toàn hoặc một phần vào nguồn lợi thủy sản trên đầm phá, chiếm gần 1/3 dân số toàn tỉnh. Bảo vệ nguồn lợi trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai chính vì vậy đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết nhằm góp phần đưa kinh tế biển, đầm phá của Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển một cách bền vững.

HUSTA.ORG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email