Bản tin Khoa học và Kỹ thuật số 87 & 88

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng gửi đến quý cơ quan, các nhà khoa học, cộng tác viên và các bạn Bản tin Khoa học và Kỹ thuật số 87 & 88.

Link tải bản tin:

https://drive.google.com/file/d/1Dh2kMa6HnZyC2MYF-b4fnmwSKSDaQQOZ/view

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email