59 công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016

Ngày 07/11, Chủ tịch UBND tỉnhThừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2754/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2016.

Theo đó, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ VIII, năm 2016 có tổng cộng 59 giải (09 giải nhất, 15 giải nhì, 18 giải ba, 17 giải khuyến khích) thuộc 7 lĩnh vực như sau, trong đó: Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Điện tử và viễn thông có 1 giải nhất, 1 nhì, 2 ba và 2 khuyến khích; Lĩnh vực Cơ khí và tự động hóa có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 1 khuyến khích; Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống có 1 giải nhất, 2 nhì, 3 ba và 3 khuyến khích; Lĩnh vực Y Dược có 2 giải nhất, 3 giải nhì, 6 ba và 4 khuyến khích; Lĩnh vực Công nghệ vật liệu có 1 giải nhất, 2 nhì, 2 ba và 1 khuyến khích; Lĩnh vực Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên + Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới có 1 giải nhất, 1 nhì, 2 ba và 2 khuyến khích; Lĩnh vực Khoa học, xã hội và nhân văn có 2 giải nhất, 4 nhì, 3 ba và 4 giải khuyến khích (Danh sách các công trình đạt giải xem tại đây).

Theo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuạt tỉnh Thừa Thiên Huế (cơ quan thường trực Giải thưởng), dự kiến Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ VIII, năm 2016 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2016.

Được tổ chức 2 năm một lần (vào các năm chẵn), Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế được xét trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội cao, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống; qua đó tôn vinh, ghi nhận công lao của các tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước. Ngoài ra, Giải thưởng còn nhằm tuyển chọn các công trình khoa học công nghệ tham gia Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2016.

Doãn Quan

Kiểm tra lại

Khai mạc Hội thảo “Di sản và phát triển bền vững”

Sáng 21/5/2015, tại khách sạn Sài Gòn Morin, thành phố Huế, UBND thành phố Huế …